LHIP Research and Analysis Ab
linie1

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning: Ingen annan får tillverka, sälja eller importera den utan att patentägaren har gett tillstånd. För att din uppfinning ska gå att patentera måste den uppfylla vissa villkor. Uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt. Villkoren prövas av patentverket när man ansöker om patentskydd.

LLHIP erbjuder olika söktjänster beroende på kundens intressen:

NYHETSSÖKNING

LHIP söker internationellt i patentdokument, om en teknik verkligen är ny. Detta är förutsättningen för hållbara patent.

Nyhetssökningar kan göras under olika skeden av en innovations utveckling. Så kan aktiva patent begränsa ens egen utvecklingsfrihet (freedom to operate). Om inte giltiga rättigheter observeras kan dessutom dyra tvister inte uteslutas. Därför rekommenderas alltid att i ett så tidigt skede som möjligt göra en sökning inom uppfinningens teknikområde. På det sättet kan man undvika dyr dubbel utveckling och – om nödvändigt – tidigast möjligt avklara licensfrågor.

Vi rekommenderar nyhetsgranskning senast innan man ansöker om patent.

INVÄNDNINGAR OCH OGILTIGFÖRKLARANDEN

Det finns inte alltid hållbart stöd för rättigheter. Om patentdokument hindrar ett företags utvecklingsfrihet kan man under vissa omständigheter invända mot en annan parts rättigheter eller ogiltigförklara patent. LHIP erbjuder i detta sammanhang målinriktade sökningar efter relevant teknik för att stöda advokatens arbete. I vanliga fall är advokaten klienten, men det kan även löna sej att göra en förhandssökning för att ta fram ett första intryck av den kända tekniken.

I regel söker vi klasser (International Patent Classification, IPC eller Cooperative Patent Classification, CPC). Sedan kombineras sökningar efter behov med lämpliga sökord. Titta gärna in på företagets OM OSS/ PROFIL för att se vilka tekniker vi har störst erfarenhet av.

LHIP kan söka patent hos över 100 myndigheter samt patent som är registrerade vid European Patent Office (EPO) och World Intellectual Property Organisation (WIPO).

NAMNSÖKNING

Det kann förekomma, att ett särskilt företag eller en viss uppfinnare är av intresse. Man kan få ut mycket relevant och intressant information om konkurrensföretag eller aktiva uppfinnare enbart genom att titta närmare på deras patent.

Kontakta oss gärna för att veta mer om våra söktjänster eller att få en offert.

linie3
Imprint|Sitemap|Disclaimer