LHIP Research and Analysis Ab
linie1

Med den klassiska bevakningen av nya publikationer inom immateriella rättigheter (IP Classic Monitor) får företag tidig information om pågående verksamhet inom relevanta tekniska områden. Dessutom får företag tidigast möjligt veta om intrång i de egna rättigheter har ägt rum, så att företaget fortfarande kan använda sej av det relativt förmånliga administrativa opponeringsförfarandet.

LHIP erbjuder klassisk bevakning av nya publikationer av patent, designskydd och varumärken i form av regelbundna meddelanden („Monitoring“). Frekvensen är vanligtvis varje månad, men kan ochså göras varannan vecka eller varje kvartal. Profil och frekvens avtalar vi med kunden på förhand.

Profiler av patentbevakningen kan innehålla klasser, konkurrenter eller ordsökningar. LHIP hjälper gärna med förslag hur lämplig profil kan se ut. Bevakningen täcker över 100 patentmyndigheter bland annat European Patent Office (EPO) och World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Våra designbevakningar inkluderar bevakning av registrerade design och baseras på internationella klasser (Locarno klassifiering). Vi kan bevaka över 40 myndigheter samt alla mönster som registrerats vid EUIPO eller WIPO. Icke registrerade designs kan dock inte hittas.

Bevakning av varumärken täcker både identitet och likhet och kan begränsas till vissa klasser av varor och tjänster (Nice klassifiering). Fokuserar bevakningen på figurer begränsas bevakningen vanligtvis till relevante figurklasser (Wien klassifiering) men kan även begränsas till lämpliga varor och tjänster (Nice klasser). Vi kan söka varumärken hos över 200 myndigheter, bland annat European patent Office (EPO) och World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Vi levererar detaljerade listor med all relevant information om de hittade publikationerna. Resultaten i samband med patentsökningar länkas till fullständiga texter och patentfamiljer.

Kontakta oss gärna för att få veta mer om våra bevakningstjänster eller för att få en offert.

linie3
Imprint|Sitemap|Disclaimer