LHIP Research and Analysis Ab
linie1

Nästan alla industriella och hantverksmässigt framställda föremål kan få mönsterrätt (registrerat design). Exempel på mönsterrätt är kläder, textiler, förpackningar, utstyrsel, möbler men också webbdesign eller stora uppsättningar av produkter eller delar som skall monteras till en sammansatt produkt, t.ex. bilar mm. Dessutom kan olika former av grafiska symboler och typsnitt skyddas med hjälp av designregistrering. Enbart datorprogram kan inte designregistreras.

Det är en produkt eller produktdels utseende som designregistreras. Produktens utseende bestäms av själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material.

Mönsterrätt kan fås endast om mönstret är nytt och särpräglat. Ett mönster anses som nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan eller före prioritetsdagen. Mönster skall anses som identiska trots att de skiljer sig åt, om skillnaderna föreligger endast i oväsentliga avseenden. Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt tidigare.

LHIPs söktjänster innebär att vi söker identiska och liknande design enligt överenskommen sökstrategi. I allmänhet baseras denna sökstrategi på internationella klasser (Locarno).

Registrerade design kann sökas i över 40 myndigheter/ länder samt EUIPO och WIPO. Icke registrerade designs kan dock inte sökas.

Bland annat erbjuder LHIP paketerade söktjänster i EU28 eller de nordiska länderna till fasta och förmånliga pris. Kontakta gärna LHIP för att få veta i vilka länder vi kan söka eller för att få en offert.

Icke registrerat designskydd fås inom EU när mönstret gjorts allmänt tillkänna i ett EU-land, dock är det ägaren som har bevisbördan. Vanligt är att mönstret publiceras i mässkataloger eller online-portaler. Det icke registrerade designskyddet varar dock endast i tre år (registrerade designs kann skyddas i upp till 25 år!).

linie3
Imprint|Sitemap|Disclaimer