LHIP Research and Analysis Ab
linie1
IP Intelligence är teknikbevakning på hög nivå. Den innebär dataanalys av konkurrenters patentverksamhet samt specifika teknikområden (Big Data). Dess resultat och tillämpningar sker alltid utifrån ett strategiskt perspektiv och utsträcker sej långt bortom den klassiska patentbevakningen. Det mångfacetterade utbudet omfattar såväl operativa frågor i forskning och utveckling, i business development, riskmanagement men ochså transaktionsorienterad Due Diligence inom M & A samt finansiella transaktioner.

Baserat på flera av LHIP utvecklade analysmetoder, till stor del baserade på vetenskapligt prövade indikatorer, skapar LHIP transparens i den ofta komplicerade marknadsmiljön inom immateriella rättigheter.

IP Competition Monitor – Konkurrensanalyser

Denna typ av konkurrensanalys utgår från kundens egna uppgifter angående välkända konkurrenter men fokuserar sedan på en metod att hitta tekniska konkurrenter på grund av tekniska "footprints". Här skiljer sej denna metod från konventionella marknadsundersökningar, som mestadels bygger på utvärderingen av ekonomiskt-orienterade databaser. Tekniska konkurrenter är i synnerhet sådana företag som har teknologiskt liknande inriktning men av olika skäl inte är aktiva på företagets marknad (än). Som vi vet kan förändringar dock ske väldigt fort.

IP Tech Monitor – Marknadsbevakning

Med IP-Tech Monitoring bevakas teknikområden avseende deras struktur och utveckling. Till exempel tar vi fram regelbunden jämförande information om patenteringsmönster på utvalda tekniska områden. Tekniska områden analyseras med avseende på ledande företag/uppfinnare, tekniskt samarbete mellan företag/vetenskapliga institutioner samt tekniska trender.

Ett särskilt fokus sätts på identifiering och spårning av tekniska trender utifrån våra kunders specifikationer eller enskilda relevanta teknikområden. Identifieringen av patentdata innebär nästan perfekt timing till skillnad från expertintervjuer samt utvärderingar av journaler (oftast för tidigt) men ochså marknadsundersökningar (för sent). Å ena sidan publiceras patent oftast betydligt före själva lanseringen på marknaden. Aktivitet kan dessutom tyda på att konkreta frågor har ställts och besvarats i syfte att släppa ut produkter på marknaden. Å andra sidan tyder den identifierade trenden på en viss beredskap att finansiera aktiviteter på ett specifikt tekniskt område med målet att inom kort satsa nya produkter på marknaden.

Den modulära karaktären av våra IP Intelligence tjänster tillåter skräddarsydd för de individuella behoven hos våra kunder. Kontakta oss gärna så återkommer vi med mer information eller en offert.


linie3
Imprint|Sitemap|Disclaimer