LHIP Research and Analysis Ab
linie1

Varumärken kännetecknar en särskild vara eller tjänst på ett unikt sätt. För att förebygga förväxling rekommenderar vi att man söker efter äldre liknande varumärken. Förväxling kan finnas när lika eller liknande varumärken används eller är skyddade för lika eller liknande varor eller tjänster.

Varken de nationella myndigheterna, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) eller World Intellectual Property Office (WIPO) söker äldre rättigheter i samband med den administrativa registreringen av varumärken. I vanliga fall kan man alltså inte utgå från att denna form av prövning kommer att ske.

LHIP erbjuder söktjänster av såväl ordmärken som figurmärken/logotyper. Vi tar fram och dokumenterar alltid våra sökstrategier.

Våra sökstrategier av ord- och figurmärken baserar alltid på likhet¹ i relevanta klasser (similarity search). Vi rekommenderar att man inte endast söker på identiska ord eller figurer eftersom förväxling kan bygga på liknande ord.

LHIP kan söka ord och logotyper hos över 200 myndigheter. Skydd som enbart baserar på generisk användning kan dock inte hittas.

Bland annat erbjuder LHIPs paketerade söktjänster i EU28 eller de nordiska länder till fasta och förmånliga pris. Kontakta gärna LHIP för att få veta i vilka länder vi kan söka eller för att få en offert.

¹ Likhetssökningar levererar inga resultat gällande begreppsmässig och innehållsmässig likhet

linie3
Imprint|Sitemap|Disclaimer